Senior Policy Officer

Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Shanghai
Shanghai
Full Time
Posted
2 weeks ago

Vacature Senior Beleidsmedewerker op het Consulaat Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden in Shanghai, P.R. China

ALGEMENE INFORMATIE

Functiebenaming: Senior Economisch Beleidsmedewerker

Dienstonderdeel/post: Economische afdeling Nederlandse Consulaat-Generaal Shanghai

Functieniveau: 8

Aantal uren: 40

Salaris: tussen RMB 26.451 en 39.677 (afhankelijk van ervaring) + een netto toelage voor pensioen en ziektekostenverzekering RMB +/- 10.000 p/m.

ALGEMENE OMSCHRIJVING

Als senior economisch medewerker ben je eerste aanspreekpunt voor een aantal economische sectoren. Je bent voor bedrijven en instellingen uit die sectoren het eerste contact met het consulaat-generaal (CG). Het betreft een combinatie van een inhoudelijke en een dienstverlenende rol.

Werkzaamheden omvatten onder meer het bijhouden en signaleren van relevante ontwikkelingen en kansen, het onderhouden van een netwerk met relevante Nederlandse en Chinese spelers en het plannen en organiseren van activiteiten zoals webinars, seminars, publiekdiplomatieke evenementen, Nederland Paviljoens op vakbeurzen om kansen voor de BV Nederland te ontsluiten.

TAKEN EN RESULTAATGEBIEDEN

Taken:

 • Dienstverlening aan Nederlands bedrijfsleven:

       (a) ondersteuning van reeds in Shanghai en omgeving gevestigd NL bedrijfsleven; en

       (b) voorlichting over markttoegang aan NL bedrijven die overwegen de Chinese markt te        betreden.

 • Inhoudelijke voorbereiding/begeleiding van de vele inkomende en uitgaande (digitale) missies.
 • Gezamenlijk met de andere collega’s uit het economische cluster strategische kansen, met name in de Circulaire Economie, Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Financiële Markten, voor het NL bedrijfsleven in kaart brengen, daar bekendheid aan geven (inclusief beleidsinhoudelijke rapportage aan het Ministerie) en activiteiten ontwikkelen ter realisering van deze kansen.
 • Officiële aanwezigheid bij evenementen waar overheidsbetrokkenheid gewenst is, zoals evenementen georganiseerd door de Chinese autoriteiten.

Resultaatgebieden:

 • Bevorderen algemene handelsrelaties tussen China en Nederland met een focus op Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, en Anhui.
 • Efficiënte voorbereiding/begeleiding van inkomende (en uitgaande) (digitale) missies.
 • In kaart brengen van strategisch kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven, o.a. door het entameren van relevante activiteiten zoals bedrijfsbezoeken, webinars, seminars, Nederland Paviljoens op vakbeurzen.
 • Een effectief netwerk bij zowel de Chinese autoriteiten, het Nederlands bedrijfsleven in Shanghai en omgeving, het China-postennetwerk en het netwerk in Den Haag (BZ, vakdepartementen, RVO) onderhouden.

TYPERING GEZOCHTE MEDEWERKER

Kennis en vaardigheden:

Kennis van- of ervaring met handelsbevordering zijn een pre, maar belangrijker nog is affiniteit met handel bevorderende taak. Knepen van het vak kunnen werkende weg worden geleerd. Kennis van de Chinese taal en cultuur is een randvoorwaarde.

We zijn op zoek naar een proactieve, dynamische en servicegerichte persoonlijkheid, die zich soepel beweegt zowel onder het bedrijfsleven als richting de Chinese autoriteiten. Een teamspeler, die er plezier in heeft samen met de collega’s van het CG bij te dragen aan het verbeteren van de positie en zichtbaarheid van de BV Nederland. Analyseren, initiatief, netwerken, klantgerichtheid, omgevingsbewustzijn, samenwerken, plannen en organiseren behoren tot de kerncompetenties van de succesvolle kandidaat (m/v).

VEREISTEN VOOR DE FUNCTIE

 • In het bezit van de Nederlandse nationaliteit.
 • WO-opleiding.
 • Goede beheersing van het Nederlands, Engels en Mandarijn.
 • Affiniteit met het Nederlandse bedrijfsleven / handel.

De medewerk(st)er is praktisch ingesteld, flexibel, proactief, een sterke netwerker, kan goed

Organiseren, is communicatief vaardig en klantgericht. Verder is het van belang dat de medewerk(st)er stressbestendig is en bereid is om in piekperiodes onregelmatig te werken.

WERKOMGEVING

De stadsprovincie Shanghai is een van de grootste en meest dichtstbevolkte steden ter wereld en de meest dynamische van China. Ruim een kwart van het Chinese BNP komt uit het ressort van CG Shanghai, dat naast Shanghai zelf bestaat uit de economisch goed ontwikkelende provincies Jiangsu en Zhejiang, alsmede de relatief arme provincie Anhui. Shanghai telt 25 miljoen inwoners. Het ressort telt om en nabij 550 Nederlandse bedrijven en ca. 4000 Nederlandse inwoners. Hoewel Shanghai een kosmopolitische stad is, is en blijft de werkomgeving uitdagend. De centraal geleide samenleving zorgt ervoor dat het postennet een belangrijke rol vervult in de betrekkingen tussen Nederland en China. Ieder jaar bezoekt een groot aantal delegaties (bewindslieden, provincies, gemeenten en bedrijven) het ressort. Ook studentengroepen doen de stad geregeld aan. Vanwege de wereldwijde pandemie zijn bezoeken uit Nederland echter (voorlopig) niet mogelijk, waardoor een deel van de taken gedigitaliseerd zijn. Daarnaast besteden we veel aandacht het signaleren van strategische kansen en trends en aan publieksdiplomatie.


Het CG Shanghai is het grootste Nederlandse consulaat-generaal. Het team bestaat uit 35 medewerkers, waarvan 7 uitgezonden medewerkers. Het belangrijkste taakgebied is economie/handelsbevordering, inclusief activiteiten op het gebied van innovatie, landbouw, infrastructuur en milieu. Ook het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) maakt deel uit van het CG. De economische afdeling, de innovatie afdeling en het NFIA vormen samen het Economische Cluster op de post. Daarnaast zijn de consulaire werkzaamheden van groot belang.

De economische afdeling bestaat uit: een leidinggevende (hoofd economische afdeling/tevens plaatsvervangend consul-generaal), een uitgezonden beleidsmedewerker en 8 lokale economische beleidsmedewerkers. Elke medewerker heeft zijn of haar expertise, daarnaast zijn er veel activiteiten die gezamenlijk op worden gepakt.  Er zijn doorgaans 1 of 2 stagiaires op de afdeling (vanwege COVID-19 is dit tijdelijk niet mogelijk). De sfeer is informeel. Tevens wordt samengewerkt met het NBSO Nanjing.

INFORMATIE & PROCEDURE

Voor informatie over de functie kan contact worden opgenomen met Onny Jalink (plaatsvervangend

consul-generaal). Telefoon: +21 2208 7202/e-mail sha-ea@minbuza.nl

De selectieprocedure bestaat uit meerdere sollicitatiegesprekken. Je sollicitatiebrief en CV mogen

worden verstuurd naar sha-hr@minbuza.nl . LET OP: door COVID-19 is het verkrijgen van een visum een stuk bewerkelijker dan normaal, je wordt daarom expliciet gevraagd om – als je al in China woont - details van je huidige verblijfsstatus in je sollicitatie te vermelden. De sollicitatie dient uiterlijk 3 mei 2021 te zijn ontvangen.