Chief Representative NBSO

NBSO
Qingdao
Full Time
Posted
1 month ago

Voor het Netherlands Business Support Office (NBSO) in Qingdao, China, is per direct de functie van Chief Representative vacant. Het NBSO Qingdao vormt samen met de Nederlandse ambassade in Peking, de consulaten-generaal in Chongqing, Guangzhou, Hong Kong en Shanghai, en de NBSO’s in Chengdu, Dalian, Nanjing, Shenzhen en Wuhan, het economisch netwerk van Nederland in China.

 

Het NBSO Qingdao richt zich op het ondersteunen van Nederlandse bedrijven – voornamelijk mkb – bij het betreden van de Chinese markt in de provincie Shandong. Daarnaast wordt actief gezocht naar kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven in regionaal sterk ontwikkelde sectoren zoals – maar niet beperkt tot – agro-food en horticultuur, medische sector, HTSM, duurzame energie, logistiek, water en maritiem.

In deze functie is de kerntaak het geven van voorlichting en begeleiding aan individuele Nederlandse bedrijven in China. Daarvoor bouw je een uitgebreid relatienetwerk op met lokale autoriteiten, Chinese en Nederlandse bedrijven en bedrijfsorganisaties. Je organiseert regelmatig (ook digitale) promotionele activiteiten (Netherlands Branding) en bezoekprogramma's voor delegaties en handelsmissies en je informeert over relevante ontwikkelingen in China. Je rapporteert aan de NBSO-thuisbasis van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in Den Haag en werkt nauw samen met de overige deelnemers in het economische netwerk, in het bijzonder met de economische afdeling van de Nederlandse ambassade in Peking. Ook ben je eindverantwoordelijk voor de resultaten en het beheer van het kantoor. Je geeft leiding aan de Deputy Representative en aan een managementassistent.

Profiel

Je hebt een ondernemende geest en denkt vooral in kansen en mogelijkheden. Je hebt ruime ervaring als business developer, bij voorkeur bij verschillende bedrijven in verschillende bedrijfstakken. Je communiceert makkelijk met zowel mkb als met multinationals en je bent bekend met het belang van de (top) sectoren van Nederland. Je bent enthousiast, een goede netwerker en gaat graag een nieuwe uitdaging aan. Je hebt een pioniersgeest en bent een teamspeler. Je beschikt over een scherp analytisch vermogen en goede schriftelijke vaardigheden.

Gevraagde competenties zijn: netwerken, resultaatgerichtheid, flexibiliteit, initiatief, plannen en organiseren, samenwerken, bestuurs- en organisatiesensitiviteit en integriteit.

Functie-eisen

 • Een voltooide opleiding (wo/hbo) bij voorkeur in een economische richting of relevante werkervaring op wo/hbo-niveau;

 • Beheersing van de Nederlandse, Chinese en Engelse taal op minimaal C1-niveau, zowel in woord als geschrift;

 • Het hebben van een uitgebreid netwerk, alsmede goede kennis van en ervaring met de bovengenoemde sectoren in de provincie Shandong;

 • Ervaring met business development voor Nederlands mkb; daarnaast aantoonbare leidinggevende werkervaring in het bedrijfsleven;

 • Uitgebreide ervaring met de Chinese (business) cultuur en affiniteit met internationalisering en internationale marketing. Aantoonbare ervaring met het organiseren van bijeenkomsten en promotionele activiteiten;

 • Ervaring in het zakendoen in een internationale omgeving;

 • Algemene kennis van de Nederlandse economie en affiniteit met de Chinese economie;

 • Voldoende kennis van de meest recente versies van relevante computerprogramma’s en sociale media;

 • Op korte termijn beschikbaar.

Werkzaamheden

Dienstverlening aan Nederlandse bedrijven

 • Het geven van voorlichting en begeleiding aan individuele Nederlandse bedrijven door o.a. het beantwoorden van handelsaanvragen en het vinden van de juiste zakenpartners in Shandong/Qingdao;

 • Het organiseren van matchmakingprogramma's tijdens missies en het identificeren van kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven;

 • Informatie verstrekken aan het Nederlandse bedrijfsleven en RVO over handels- en samenwerkingsmogelijkheden en het volgen van ontwikkelingen in het werkgebied.

Overige dienstverlening

 • Het geven van voorlichting en begeleiding aan het lokale bedrijfsleven in geval van concrete importbehoeftes uit Nederland;

 • Ondersteuning geven aan andere leden van het economische cluster, zoals de economische afdelingen van CG en ambassade, andere NBSO’s, NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency), Innovatie-, Landbouw-, VWS-, en I&W-raden;

 • Sectorschetsen maken voor één of meerdere (top) sectoren

   

Exportpromotionele activiteiten

 • Zelfstandig voorlichtingsbijeenkomsten, seminars en andere promotionele activiteiten organiseren;

 • Bezoekersprogramma's organiseren voor Nederlandse bedrijven en brancheverenigingen;

 • Lokale bedrijven, instellingen en overheidsorganisaties voorzien van informatie over de Nederlandse economie;

 • Digitale vormen van economische diplomatie

   

Ondersteuning delegaties, missies en bezoekers

 

 • Ondersteunen bij bezoekprogramma’s voor economische missies van bewindslieden en hoge ambtelijke delegaties, alsook het assisteren bij de organisatie van economische missies van autoriteiten.

Netwerken

 • Het proactief opbouwen en onderhouden van een relatienetwerk in het werkgebied.

Exploitatie van het kantoor

 

 • In ruime zin verantwoordelijk voor een goede dagelijkse gang van zaken op het kantoor; o.a. leidinggeven aan twee medewerksters van het kantoor en zorgdragen voor tijdige betalingen van leveranciers en dienstverlenende instanties;

 • Verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting van de uitgaven voor het komende jaar en het jaarlijks tijdig opstellen van een werkplan voor het kantoor welke aansluit bij het jaar-/werkplan van de ambassade in Peking.

 

Het NBSO

De NBSO's zijn kantoren van RVO, speciaal opgericht om Nederlandse bedrijven ter plekke te ondersteunen bij hun activiteiten in het buitenland. Ze werken hierin nauw samen met ambassades en consulaten en de overige leden van het economische netwerk. RVO is eindverantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van de NBSO's.

Het te bestrijken gebied van het NBSO Qingdao bestaat uit de provincie Shandong en in het bijzonder de stad Qingdao. De provincie Shandong ligt aan de oostkust van China, het is bekend als de geboorteplaats van Confucius en de groentetuin van China. Jinan is de hoofdstad en de kuststad Qingdao is het economische en financiële hart van de provincie. Shandong telt meer dan 100 miljoen inwoners en staat al jarenlang op de 3e plaats op de provinciale bbp-ranglijst van China. Het is ook de enige provincie in China met 41 industriecategorieën, een aantal daarvan vertoont een sterk voordeel en concurrentievermogen niet alleen in China, maar ook internationaal. 

 

Het NBSO voert een generieke dienstverlening uit, maar binnen de zeer uitgebreide industriële basis van Shandong, focust NBSO Qingdao zich momenteel op de volgende sectoren: agro-food en horticultuur, gezondheidszorg, HTSM, duurzame energie, logistiek, water en maritiem.

Naast het NBSO in Qingdao zijn er nog vijf NBSO’s in China, namelijk in Chengdu (Sichuan), Dalian (Liaoning – tot najaar 2023), Nanjing (Jiangsu), Shenzhen (Guangdong), en Wuhan (Hubei – tot najaar 2023). De bezetting van het NBSO Qingdao bestaat uit drie personen: een Chief Representative, een Deputy Representative en een managementassistent. In Nanjing is ook een medewerker van de BOM werkzaam, die operationeel wordt aangestuurd door de Chief Representative.

Overig

 

Het betreft een fulltime aanstelling voor een initiële periode van 2 jaar op grond van een

 arbeidsovereenkomst naar lokaal recht op basis van de arbeidsvoorwaarden zoals opgenomen in de Rechtpositieregeling lokale werknemers 2020 (RLW2020) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Postuitwerking van de ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Peking. Na twee jaar kan de arbeidsovereenkomst - bij gebleken geschiktheid - verlengd worden met een periode van 3 jaar. De functie van Chief Representative is ingeschaald op RLW functieschaal 9 met een minimum brutosalaris van RMB 36,580 en een maximum van RMB 54,871; bij een volledige werkweek van 40 uur. Bij de inschaling bij indiensttreding wordt rekening gehouden met je kennis en ervaring.

Een antecedentenonderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Contactpersonen

 

Voor aanvullende informatie kun je je richten tot:

- Jos van Dinther, plv. Hoofd Economische Afdeling, Nederlandse ambassade in Peking

T: +86 138 1139 2304 | M: jos-van.dinther@minbuza.nl
en/of


- Jisse Kranen, Coördinator NBSO's, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland,

T: +31 6 2196 8096 | M: jisse.kranen@rvo.nl

Solliciteren

Sollicitanten worden uitgenodigd uiterlijk 7 november 2023 een motivatiebrief én CV te sturen aan nbso@rvo.nl. Onvolledige sollicitaties zullen niet in beschouwing worden genomen.

Location
Qingdao, China